รัฐบาลไฟเขียวอนุมัติงบ มว. สร้างอาคารพัฒนาวัสดุอ้างอิงรับรองด้านมาตรวิทยาทางเคมี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันมาตรวิทยาแห่ง … Continue reading

143 total views, no views today

New reference material for analysis of elements in glutinous rice produced at the National Institute of Metrology (Thailand)

New reference material for analysis of elements in glutinous rice produced at the National Institute of Metrology (Thailand)

6 total views, no views today

6 total views, no views today

A comparative study of acid-extractable and totlal digestion methods for the determination of inorganic elements in peat material by ICP-OES

A comparative study of acid-extractable and totlal digestion methods for the determination of inorganic elements in peat material by ICP-OES

2 total views, no views today

2 total views, no views today

New Reference Material for Analysis of Inorganic Elements in Glutinous Rice Produced at the National Institute of Metrology (Thailand)

sys-lab_magazine-138-454

4 total views, no views today

4 total views, no views today